A coaching szemléletű vezetés olyan újszerű vállalatvezetési stílus, amely az emberekkel történő humánus bánásmódra épít és a coaching eszköztárából merít a gyakorlati alkalmazás során. A coaching szemléletű vezetés alapelveinek megismerése, megértése és gyakorlati alkalmazása nem megy egyik napról a másikra.
Mindkét fél (vezető és vezetett) részéről mély belső elkötelezettség, türelem és kellő tolerancia szükséges a gyökeresen új vállalatvezetési szemlélet, attitűd és gondolkodási mód elsajátításához. Ez egy olyan tanulási folyamat, amely a vezetőtől indul ki és a vállalat minden munkatársára kihat.
A vezetőnek azt kell megtanulnia, hogy hogyan merje kiengedni kezéből a gyeplőt, hogyan támaszkodhat a kollektív bölcsesség elvére, hogyan tudja inspirálni a munkatársakat a kreatív, önálló, felelősségteljes munkavégzésre, a vállalati célok elérésére.
A beosztott munkatársaknak pedig azt kell megtanulniuk, hogy hogyan éljenek a tágabb mozgástér adta lehetőségekkel, a szélesebb körű döntési szabadságukkal, a rájuk háruló fokozott felelősséggel, és a végrehajtó, bólogató szerepkörből kilépve, autonóm, önmegvalósító alkotókká váljanak.
A coaching szemléletű vezetési stílus meghonosodása a szervezeti életben nem jelenti azt, hogy a vezető ezentúl coach-ként funkcionál. Sokkal inkább arról van szó, hogy a meglévő vezetői módszerei, emberi magatartása gazdagodik a coaching eszköztárával, amelyeket megfelelő helyzetekben, kontextusokban hatékonyan tud alkalmazni.
A coaching ma már nem kérdés, hanem felelet. - Évekig mondogattuk, hogy a coaching nálunk gyerekcipőben jár. Definiálgattuk, pozícionálgattuk, kerestük a szó életerős, kifejező magyarra fordítását.

Időközben beindultak a felsőfokú coach diplomát adó képzések. Kitűnő könyvek születtek neves szakemberek tollából. Felélénkültek a nemzetközi kapcsolatok. Ha ma körbe tekintünk a coach piacon, láthatjuk, hogy jelentős számú professzionálisan képzett, tapasztalt, kiváló coach mozog a „pályán”, akik felkészülten várják a megbízásokat. Számos kutatás támasztja alá a coaching hasznosságát, tanulmányok, cikkek, személyes tapasztalatok igazolják a coaching létjogosultságát, áldásos hatását a vállalati eredményesség növelésében.

Kapcsolat

Személyesen Budapesten és Siófokon

Mobiltelefon: +36 30 849 8669

E-mail: kovacs.gabi@t-online.hu